18:59:46 - 04 اردیبهشت 1403

دانشکده پرستاری نقده

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402
تقویم آموزشی ورودی های قبل از 1402

انتخاب واحد اینترنتی

از تاریخ 1402/11/7 لغایت 1402/11/13

تقویم آموزشی برای تمامی ورودی ها

زمان بندی کلاس ها

14 بهمن 1402 لغایت 23 خرداد 1403

امتحانات

26 خرداد لغایت 14 تیر 1403

تقویم آموزشی ورودی های قبل از 1402

زمان حذف و اضافه

از تاریخ 1402/12/7 لغایت 1402/12/9

تقویم آموزشی برای تمامی ورودی ها

زمان حذف اضطراری تک درس

از تاریخ 1403/3/20 لغایت 1402/3/22


میز خدمت الکترونیک
تنظیمات قالب